Nieuwsbericht

Maart 2021,Mededeling van het bestuur.

Beste leden,

We zouden graag een ALV uitschrijven en jullie van harte uitnodigen.
Maar het coronavirus zit ons nog steeds dwars en daarom schorten we de ALV op in de hoop dat we later dit jaar wel een ALV kunnen houden.
We lichten dat, naar de omstandigheden van nu,  als volgt toe.

Voor dit jaar kunnen we geen begroting opstellen omdat tot nu toe een reëel perspectief ontbreekt.
Dus geen planning van activiteiten en geen uitgavenramingen.
Maar ook geen inkomstenramingen.
Dat betekent geen contributie voor 2021 ,.
Hiermee komt dus de eerdere halve contributieplanning te vervallen
Ook voor 2022 kunnen we nog niets plannen want bijv. de contributie van volgend jaar hangt mede af van de ontwikkelingen van dit en volgend jaar.

Over 2020 kunnen we kort zijn.
Het vorig jaar zijn er maar twee activiteiten geweest.
Ter informatie hebben we de financiële overzichten over vorig jaar op de website gepubliceerd
( te lezen na inloggen)
Hierover is straks – als dat weer kan – een oordeel van de kascommissie nodig.
Zoals jullie zien is er een exploitatie overschot van ruim € 6.000,-.
Uit dit saldo betalen we voorlopig de reguliere uitgaven van dit jaar.
Om nog even het geheugen op te frissen voegen we ook een kort jaarverslag ter kennisneming bij.

We hopen dat we straks wel weer reëel kunnen plannen en met elkaar kunnen overleggen over nieuwe activiteiten, nieuw beleid enz. voor 2021 en 2022.
Nu is het pas op de plaats.
We realiseren ons dat we weinig echt nieuws brengen maar de coronatijd houdt vele deuren op slot.

We menen er goed aan te doen om via deze tussenrapportage jullie van de stand van zaken op de hoogte brengen.

Het bestuur.

De voorzitter,

De secretaris.

Om het jaarverslag en de financiële gegevens te zien moet u inloggen.
Op de pagina agenda treft u deze gegevens aan onder de rubriek “van het Bestuur”