Inschrijving zomerfeest Gerard en Mariet Walraven-Vossen

Bericht van inschrijving van  Gerard en Mariet Walraven-Vossen voor het zomerfeest op 7 aug Aantal deelnemer(s) zomerfeest: 2   Totaalbedrag: € 180,00 overmaken met vermelding van   229 ,ZF, Walraven-Vossen op rekening van de penningmeester Société Redoute : NL32 ABNA 0447 3505 01,  BIC : ABNANL2A Betalen voor 27 juli Dank voor uw inschrijving